Hoci je bežné, že pacienti s IBS majú príbuzných, ktorí trpia podobnými príznakmi, dedičnosť IBS zatiaľ nebola potvrdená. Predpokladá sa, že vznik IBS u príbuzných je skôr dôsledkom vystavenia podobným environmentálnym faktorom v spoločnej domácnosti. Vystavenie...

preèítajte si viac