Zásady ochrany osobných údajov a podmienky používania

Používaním našej webovej stránky akceptujete naše Podmienky používania a súhlasíte s ich dodržiavaním. Ak nesúhlasíte s podmienkami používania, opustite webovú lokalitu. Ochrana súkromia je pre nás dôležitá a pri spracovaní vašich osobných údajov sa snažíme chrániť vašu osobnú integritu. S osobnými údajmi sa bude zaobchádzať v súlade s našimi zásadami integrity a zaslaním informácií nám vyjadrujete súhlas s našimi zásadami integrity.

Túto medzinárodnú webovú stránku prevádzkuje spoločnosť Calmino group AB. Calmino group AB je súkromná spoločnosť s ručením obmedzeným registrovaná v Göteborgu vo Švédsku.

Tu si prečítajte naše podmienky a oznámenie o ochrane osobných údajov:

Podmienky a oznámenie o ochrane osobných údajov

Kontaktné informácie a IČ DPH nájdete na našej webovej stránke:

https://www.calmino.com