Existuje čoraz viac dôkazov, že pri vzniku IBS zohrávajú kľúčovú úlohu psychiatrické poruchy, stres alebo trauma z minulosti. Keďže sa predpokladá, že jednou z príčin IBS je narušená interakcia medzi črevami a mozgom, očakáva sa, že lepšia funkcia mysle by zlepšila aj...

Prečítajte si viac