Typ IBS
Aký typ IBS máte?

Aký typ IBS máte?

Príznaky IBS a ich závažnosť sa u rôznych osôb značne líšia. Preto je dôležité vedieť, že existujú rôzne typy IBS, pri ktorých sa pacienti delia do skupín podľa príznakov. Ako zistiť, aký typ IBS máte? Bristol Stool Form Scale Prostredníctvom Bristolskej stupnice...

preèítajte si viac