SIBO je skratka z anglického názvu, ktorý v preklade znamená "prílišný nárast baktérií v tenkom čreve". Ide o pomerne zriedkavé ochorenie s poruchou funkcie čriev. Niektorým pacientom s IBS je nesprávne diagnostikovaný SIBO sydróm a dostávajú liečbu, ktorá nemusí byť...

Prečítajte si viac