Obmedzte sacharidy!

od

Obmedzte sacharidy – prvá voľba pri liečbe IBS.

Nová štúdia dietologičky Sanny Nybackej a jej kolegov zo Sahlgrenskej akadémie v Göteborgu navrhuje obmedziť sacharidy ako prvú voľbu pri liečbe IBS.

IBS

IBS je veľmi časté funkčné gastrointestinálne ochorenie, ktoré ovplyvňuje každodenný život mnohých ľudí. Medzi príznaky IBS patrí bolesť brucha, nadúvanie, zápcha a hnačka. Liečba IBS sa u každého jednotlivca veľmi líši a dnes zahŕňa niekoľko rôznych možností liečby vo forme diétnych odporúčaní (vyhýbanie sa silným jedlám, obmedzenie kávy, alkoholu a sýtených nápojov atď.), poradenstvo v oblasti životného štýlu (cvičenie, pravidelné a malé porcie jedla atď.) a lieky (na zmiernenie príznakov napr. hnačky/zápchy).

Lieky v porovnaní s výživovými odporúčaniami

V štúdii, ktorá bude čoskoro uverejnená v časopise The Lancet Gastroenterology & Hepatology, porovnávali liečbu liekmi s rôznymi výživovými odporúčaniami. Výsledky ukazujú, že pacientom pomáha výživové poradenstvo tak, ako aj liečba liekmi, ale výživové poradenstvo môže byť účinnejšie. Okrem toho sa zdá, že účinok výživových odporúčaní vedie k trvalejšiemu zlepšeniu stavu pacientov.

Potraviny s nízkym obsahom FODMAPov

V súčasnosti sa takzvaná diéta s nízkym obsahom FODMAPov stala módnou a na mnohých spravodajských kanáloch sa táto diéta opakovane objavuje ako spôsob zníženia žalúdočných problémov. Táto diéta sa dokonca presadila aj v niektorých zdravotníckych centrách a často sa náhodne odporúča ako možnosť liečby bez toho, aby sa zvážili súvisiace riziká a aby boli pacienti dlhodobo sledovaní. Nezriedka sa stáva, že ľudia, ktorých zaujme diéta s nízkym obsahom FODMAPov, začnú mať zbytočne strach z konzumácie určitých potravín.

Skúste jednoducho znížiť množstvo sacharidov

Táto štúdia poukazuje na to, že diéta so zníženým obsahom sacharidov je rovnako účinná ako diéta s nízkym obsahom FODMAPov a mohla by byť ešte lepšou možnosťou ako sa zbaviť problémov so zápchou.

Zníženie obsahu sacharidov by mohlo byť pre pacientov s IBS oveľa jednoduchšou cestou ako hľadanie konkrétnych sacharidov na zoznamoch zloženia potravín. Štúdia zistila, že symptómy sa zmiernili aj u pacientov, ktorí mali 5-krát viac FODMAPov za deň ako tí, ktorí dostávali diétu s nízkym obsahom FODMAPov.

Čo je to nízkosacharidová diéta?

V tejto štúdii bol celkový príjem sacharidov znížený na menej ako 50 gramov denne. Rozdelenie živín bolo približne 10 % sacharidov, 67 % tukov a 23 % bielkovín. Množstvo vlákniny na deň bolo približne 25 gramov, a tie pochádzali najmä zo semien/orechov a chleba s nízkym obsahom sacharidov. Tí, ktorí už predtým vylúčili zo stravy laktózu, s tým museli pokračovať aj v štúdii, čo ovplyvnilo aj celkový príjem sacharidov.

O štúdii

Názov: Diéta s nízkym obsahom FODMAPov a tradičné výživové poradenstvo verzus nízkosacharidová diéta verzus farmakologická liečba pri syndróme dráždivého čreva (CARBIS): single-centre, single-blind, randomizovaná kontrolovaná štúdia.
Uverejnené v: The Lancet Gastroenterology & Hepatology
Autori: Hreinsson, Lena Böhn, Åsa Frändemark, Cecilia Weznaver, Stine Störsrud, Magnus Simrén
Počet účastníkov: 304 dospelých s diagnózou IBS a stredne závažnými až závažnými príznakmi.
Liečby porovnávané v štúdii:

  • optimalizovaná farmakologická liečba na základe symptómov (OMT)
  • strava s nízkym obsahom fermentovateľných oligo-, di-, monosacharidov a polyolov a tradičné diétne odporúčania (LFTD)
  • Nízkosacharidová diéta (LCD)

Zdroje

  1. Nybacka S, Törnblom H, Josefsson A, Hreinsson JP, Böhn L, Frändemark Å, Weznaver C, Störsrud S, Simrén M. A low FODMAP diet plus traditional dietary advice versus a low-carbohydrate diet versus pharmacological treatment in irritable bowel syndrome (CARBIS ): a single-center, single-blind, randomized controlled trial. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2024 Apr 18:S2468-1253(24)00045-1. doi: 10.1016/S2468-1253(24)00045-1. Epub pred tlačou. PMID: 38643782. Odkaz na článok
  2. Diétna liečba je pri IBS účinnejšia ako lieky – TLAČOVÁ SPRÁVA GOTHENBURG UNIVERSITY