Aký typ IBS máte?

od

Príznaky IBS a ich závažnosť sa u rôznych osôb značne líšia. Preto je dôležité vedieť, že existujú rôzne typy IBS, pri ktorých sa pacienti delia do skupín podľa príznakov. Ako zistiť, aký typ IBS máte?

Bristol Stool Form Scale

Prostredníctvom Bristolskej stupnice formy stolice, diagnostického lekárskeho nástroja, je možné klasifikovať pacientov s IBS na základe štandardizovanej stupnice konzistencie stolice. Metóda uľahčuje posúdenie stolice a popis jej tvaru a typu.

Bristol Stool Form Scale
 

Vyššie uvedený obrázok znázorňuje 7-bodovú stupnicu, pričom typ I označuje najtvrdšiu formu a typ 7 najvoľnejšiu. Typy 1 a 2 označujú rôzne stupne zápchy, zatiaľ čo typy 5-7 označujú zvyšujúce sa stupne hnačky. Optimálne fungujúci žalúdok naznačuje typ 3 a 4, pretože telo sa ľahko zbavuje zvyšných produktov, keď konzistencia vyzerá takto.

Rôzne typy IBS

Na základe Bristolskej stupnice formy stolice môžeme IBS rozdeliť na 4 typy so spoločnými príznakmi. Rady pre rôzne skupiny sa líšia, preto je dobré vedieť, akým druhom IBS trpíte.

IBS-C

IBS-C je IBS so zápchou, pri ktorej je aspoň jedna zo štyroch stolíc tvrdá (Bristol 1-2) a menej ako jedna zo štyroch je riedka (Bristol 6-7).

IBS-D

IBS-D je IBS s hnačkou, pri ktorej je najmenej jedna zo štyroch stolíc riedka (Bristol 6-7) a menej ako jedna zo štyroch tvrdá (Bristol 1-2).

IBS-M

IBS-M je variabilný IBS s najmenej jednou zo štyroch tvrdých stolíc (Bristol 1-2) a zároveň s najmenej jednou zo štyroch riedkych stolíc. (Bristol 6-7). Niekedy sa nazýva aj IBS-A (striedavý).

IBS-U

Posledným variantom je tzv. nediferencovaný nesubtypovaný-IBS. V tomto prípade je vzor stolice príliš variabilný na to, aby ho bolo možné zaradiť do niektorej z vyššie uvedených skupín.

Aký typ IBS je najčastejší?

Medzi dospelými je rozdelenie jednotlivých typov IBS pomerne rovnomerné. IBS-C (zápcha) a IBS-D (hnačka) tvoria približne tretinu pacientov trpiacich IBS. Štúdie ukazujú, že IBS-C je najčastejšou formou u detí.

C, D, M, U – ale čo je PI-IBS?

Môžete sa stretnúť aj s inými označeniami, napríklad PI-IBS (PI: Post Infectious). PI-IBS nezahŕňa špeciálny vzor stolice, ale je to typ IBS spôsobený predchádzajúcou akútnou gastrointestinálnou infekciou. Predpokladá sa, že takáto infekcia môže narušiť črevnú sliznicu, napríklad zápalom alebo zmenou bakteriálneho zloženia.

Johanna Sundinová, výskumníčka z Göteborskej univerzity, upozorňuje, že hoci to môže trvať mnoho rokov, veľká časť pacientov s PI-IBS sa zbaví príznakov.

 

Odkazy